پنیر پیتزای پروسس رنده شده 500 گرم

روغن زیتون فوق العاده فوق العاده، سیر، پنیر ماتسرلا، پیاز، قارچ، زیتون سبز، زیتون سیاه، گوجه فرنگی تازه