کنسرو ماهی تون در روغن شیلتون با طعم دودی وزن 180 گرم